Oefening 1 – Heilzame meditatieve oefeningen voor patiënten in een palliatieve fase en hun partners

10,00

1.1. Dieper ontspannen (liggen)

Categorie:

Dieper ontspannen – gedragen door de Aarde, rusten in het Zijn zelf
De eerste oefening is een eenvoudige, maar heel effectieve ontspanningsoefening. Hij legt een basis voor de verdere meditatie oefeningen. Het gaat om meer dan alleen maar het ontspannen van de spieren. Het is een ontspannen door lichaam, ziel en geest heen. Het is in deze oefening belangrijk dat je je leert ontspannen in een heel bewust contact met de Aarde onder je. Het besef dat de Aarde je met je volle gewicht en met al je sores en ongemakken ‘draagt’ kan het ontspannen wezenlijk vergemakkelijken en verdiepen. Je zou kunnen zeggen dat de Aarde je draagt en verdraagt, zonder enig oordeel, zoals je bent in dit moment. Het is mooi wanneer je in je gevoel echt een wisselwerking gaat voelen tussen jou en de Aarde onder je. Een uitwisselen van energieën. Zo kan het je heel goed doen om bij het uitademen je spanningen en eventuele angsten, pijn en verdriet ‘af te geven’ aan de Aarde onder je. Stel je daarbij voor dat de Aarde heel goed in staat is om je spanningen te absorberen, te verteren en te transformeren. Bij het inademen doet het je heel goed wanneer jij je voorstelt dat vanuit de Aarde rust, stilte als een weldadige en troostrijke energie bij je binnenkomt en de ruimten van je lichaam, ziel en geest helemaal vult.

Deze oefening helpt je ook om uit de ‘overbezette’ voorkant van je lichaam naar de achterkant ervan te glijden. Vanuit de voorkant van ons lichaam zijn we door de dag heen voortdurend en intensief in contact met de wereld om ons heen en vooral ook met de andere mensen die wij ontmoeten. Vanuit de voorkant van ons lichaam zijn we ‘sociaal’, gericht op anderen en houden bewust, maar vooral ook onbewust, rekening met hun verwachtingen van ons, hun oordelen, mogelijke kritiek, verlangens, etc. Vanuit deze sociale voorkant van ons lichaam zijn we ingesponnen in heel web van sympathieën en antipathieën, verlangens en weerstanden, liefde en haat. In deze oefening proberen we ons enige tijd – al was het maar voor zolang als de oefening duurt – volkomen los te maken van dit web van complexe relaties en ons te verbinden met de Aarde onder ons. De Aarde is zonder oordeel, commentaar of kritiek altijd en overal in een solide en betrouwbare relatie met ons. In deze relatie die we met de Aarde hebben kunnen we tot rust en tot onszelf komen. Uit het drukke en op anderen en de buitenwereld gerichte denken en doen. We komen tot rusten in het Zijn zelf! Dit brengt ons in het Hier en Nu, in het dankbaar genieten van dit moment van het leven.

Jij en je partner
De opzet van deze Tabor Meditatie Training is om de oefeningen ook geregeld met je partner of een andere naaste te doen die bereid is dit deel van je levensweg met je mee te gaan. Door in deze oefening allebei uit de sociale voorkant van het lichaam naar de achterkant ervan te gaan, ontstaat er een dieper besef dat je allebei gedragen wordt door de Aarde onder je. Dit geeft meer ontspanning en ruimte in het onderlinge contact terwijl je toch in een diepe verbinding blijft met elkaar.