Taborlicht Yoga (basis)

TABORLICHT YOGA
versterking van het immuunsysteem

met oefeningen uit de psycho-energetische therapie zoals ontwikkeld door William Yang

De basiscursus Tabor Licht Yoga is een doorlopende cursus, waarbij op ieder moment nieuwe cursisten kunnen instromen. De les duurt twee uur.

Doel van deze inleidende cursus is:
– de balans in jezelf te hervinden
– je innerlijke kracht te (her)ontdekken
– je gevoel van eigenwaarde te hernemen en wellicht het ‘Taborlicht’ in je te laten oplichten!

Deze vorm van ‘psycho-energetische’ yoga en meditatie heeft zich in de loop van de afgelopen twintig jaar binnen het Taborhuis steeds verder en diepgaander ontwikkeld en uitgekristalliseerd.

Deze vorm van lichaamswerk was altijd een wezenlijk onderdeel van een geïntegreerde psychosociale en spirituele begeleiding voor mensen met kanker: patiënten en hun naasten. In de wisselwerking met mensen voor wie het leven niet meer vanzelfsprekend is heeft deze vorm van psycho-energetische yoga een heel eigen diepgang en kracht gekregen. Uit onderzoek bleek dat veel patiënten er veel baat bij hadden. Voor sommigen is het zelfs een deel van hun leven geworden dat ze niet meer willen missen. Het is een blijvende ondersteuning voor de hard bevochten kwaliteit van leven. Deze Tabor Licht Yoga heeft als een parel kunnen rijpen in de schoot van het Taborhuis!

Vanaf 1 januari 2013 wordt deze vorm van Yoga en Meditatie niet meer vergoed. De politiek heeft ervoor gekozen om de beschikbare gelden uitsluitend te besteden aan de psychotherapeutische gesprekken die niet langer dan 45 minuten mogen duren. Toch willen we deze unieke vorm van psycho-energetisch, meditatief lichaamswerk blijven aanbieden aan mensen die vanuit een innerlijke bron van kracht deze ingrijpende fase in hun leven te boven willen komen. William Yang zal nu los van, maar wel in samenwerking met het Taborhuis deze Tabor Licht Yoga aanbieden.
U kunt voor een gereduceerd tarief van € 10,00 deelnemen aan de eerste les.
Vervolgens kunt u zich inschrijven voor de doorlopende cursus van 10 lessen voor € 200,00.
Daarnaast bieden wij een CD (€ 12.00) aan waarmee u vanaf de 1e sessie thuis kunt oefenen.

We beginnen elke les met dynamische, vitaliteit versterkende oefeningen en het 2e deel van de bijeenkomst bestaat uit ontspannende en meer meditatieve oefeningen. We eindigen altijd in een kring waarin we elkaar al het goede wensen voor de volgende week. Deze combinatie van oefeningen en meditatie vormen samen de Tabor Licht Yoga (basis).

Voor wie: mensen met kanker en hun partners/naasten die hun eigen bijdrage willen leveren aan het herstel en de kwaliteit van hun leven
Aanmelden: Schrijf je hier in voor de cursus »

Cursus najaar: vanaf donderdag 11 januari wekelijks t/m 30 juni 2024
m.u.v. 22 en 29 februari; 7 maart en 18 april

Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284 te Nijmegen).
Kosten cursus: per 10 lessen € 200,00
Na opgave ontvangt u een factuur.

De cursus wordt begeleid door William Yang

Deelnemers aan deze cursus kunnen ook een aanvullende individuele psycho-energetische massage krijgen. Deze wordt gegeven door Simone Diender. Met haar heb ik op het Taborhuis jarenlang fantastisch samengewerkt. Een behandeling bij haar geeft een prachtige verdieping in de oefeningen die ik in deze cursus aanbied.
De kosten voor een massage van 60 minuten zijn € 75,00 (het tarief kan verlaagd worden bij een minimum inkomen) Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Simone, haar telefoonnummer is 06 – 19 14 47 78.

Vervolgmogelijkheden:
1. Taborlicht Yoga – vervolgcursus, zie website: www.williamyang.nl
2. Weekenden in Abdij Hoeve.
Boeken van William Yang:
– Psycho-energetische therapie (met co-auteur Ton Staps).
– Yoga van Moed en Mededogen.
– Tabor: visioen van het verheerlijkte lichaam

Deze boeken zijn verkrijgbaar via deze website.
Onderzoek:
Op dit moment vindt er een uitgebreid kwalitatief wetenschappelijk onderzoek plaats naar de werking van dit energetisch lichaamswerk.

© William Yang - Website door WEN Kunst Webdesign & Stan Derksen