Taborlicht Yoga (basis)

TABORLICHT YOGA
versterking van het immuunsysteem

met oefeningen uit de psycho-energetische therapie zoals ontwikkeld door William Yang

De basiscursus Tabor Licht Yoga is een doorlopende cursus, waarbij op ieder moment nieuwe cursisten kunnen instromen. De les duurt twee uur.

Doel van deze inleidende cursus is:
– de balans in jezelf te hervinden
– je innerlijke kracht te (her)ontdekken
– je gevoel van eigenwaarde te hernemen en wellicht het ‘Taborlicht’ in je te laten oplichten!

Deze vorm van lichaamswerk was altijd een wezenlijk onderdeel van een geïntegreerde psychosociale en spirituele begeleiding voor mensen met kanker: patiënten en hun naasten. In de wisselwerking met mensen voor wie het leven niet meer vanzelfsprekend is heeft deze vorm van psycho-energetische yoga een heel eigen diepgang en kracht gekregen. Uit onderzoek bleek dat veel patiënten er veel baat bij hadden. Voor sommigen is het zelfs een deel van hun leven geworden dat ze niet meer willen missen. Het is een blijvende ondersteuning voor de hard bevochten kwaliteit van leven. Deze Tabor Licht Yoga heeft als een parel kunnen rijpen in de schoot van het Taborhuis!

U kunt voor een gereduceerd tarief van € 10,00 deelnemen aan de eerste les.
Vervolgens kunt u zich inschrijven voor de doorlopende cursus van 10 lessen voor € 200,00.
Daarnaast bieden wij een CD (€ 12.00) aan waarmee u vanaf de 1e sessie thuis kunt oefenen.

We beginnen elke les met dynamische, vitaliteit versterkende oefeningen en het 2e deel van de bijeenkomst bestaat uit ontspannende en meer meditatieve oefeningen. We eindigen altijd in een kring waarin we elkaar al het goede wensen voor de volgende week. Deze combinatie van oefeningen en meditatie vormen samen de Tabor Licht Yoga (basis).

Voor wie: mensen met kanker en hun partners/naasten die hun eigen bijdrage willen leveren aan het herstel en de kwaliteit van hun leven
Aanmelden: Schrijf je hier in voor de cursus »

Cursus voorjaar: vanaf donderdag 11 januari wekelijks t/m 30 mei 2024
m.u.v. 22 en 29 februari; 7 maart en 18 april

Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284 te Nijmegen).
Kosten cursus: per 10 lessen € 200,00
Na opgave ontvangt u een factuur.

De cursus wordt begeleid door William Yang

Vervolgmogelijkheden:
1. Taborlicht Yoga – vervolgcursus, zie website: www.williamyang.nl
2. Weekenden in Abdij Hoeve.
Boeken van William Yang:
– Psycho-energetische therapie (met co-auteur Ton Staps).
– Yoga van Moed en Mededogen.
– Tabor: visioen van het verheerlijkte lichaam

Deze boeken zijn verkrijgbaar via deze website.
Onderzoek:
Op dit moment vindt er een uitgebreid kwalitatief wetenschappelijk onderzoek plaats naar de werking van dit energetisch lichaamswerk.

© William Yang - Website door WEN Kunst Webdesign & Stan Derksen