De Taborcirkel

De Taborcirkel brengt psychologie, haptonomie en yoga bij
elkaar. Dit nieuwe initiatief komt voort uit de ervaringen in het
toenmalige Taborhuis.

De Taborcirkel is een samenwerkingsverband van
professionele zorgverleners, die mensen die geraakt zijn
door kanker, of een andere levensbedreigende ziekte,
ondersteunen in hun zoektocht naar balans.
Daarbij ligt de nadruk op het versterken van hun gezonde vermogen,
veerkracht en vitaliteit – ook al lijken die soms ver te zoeken.

Als je geconfronteerd wordt met een levensbedreigende
situatie staat je leven volledig op zijn kop. Alle aspecten van je
bestaan worden geraakt:
je gezin, je familie, je werk, je doel in het leven, je energie, je lichaam.
Alles wordt anders. Er breekt een periode aan van medische
handelingen, lastige beslissingen, onzekerheid en angst.
Angst kan zich vast gaan zetten in je lijf.
Je gedachten gaan met je aan de haal. Het is moeilijk om rust te
vinden. Juist dan is het fijn als je ondersteuning krijgt bij het
omgaan met alles wat er op je af komt.

Bij de Taborcirkel krijg je begeleiding van een gezondheidszorgpsycholoog, een haptotherapeut en een yogadocent, ieder vanuit de eigen professionele invalshoek. Zij helpen je in contact te komen met alles wat er is aan gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Zo kan er ruimte komen voor hoop, vertrouwen en een nieuwe ervaring van zin en betekenis. Je kunt gaan ervaren waar jouw kracht zit, hoe je verbinding kunt maken met jezelf en je omgeving, hoe je weer meer sturing kunt geven aan je leven en hoe er zelfs een mogelijkheid ontstaat voor persoonlijke en spirituele groei. Je wordt aangesproken in lichaam, ziel en geest.

De initiatiefnemers van de Taborcirkel zijn:

Agnes van Swaay, gezondheidszorgpsycholoog. Je kunt bij haar terecht voor gesprekken. Zij zegt hierover:
“Deze gesprekken zijn een gezamenlijke zoektocht waarin we stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd, hoe je dat hebt ervaren en wat je nodig hebt om een nieuwe balans in je leven te vinden. Er is ruimte voor de veelheid aan emoties en voor hoe je nu, wellicht anders, in het leven staat. Zo kun je weer in contact komen met je eigen innerlijke kracht en de zin en de essentie van je bestaan gaan ervaren. Van daaruit kun je je weer gaan verbinden met het leven zoals het nu is en met de mensen om je heen.”

Simone Diender, haptotherapeut, biedt haptonomische begeleiding. In haar woorden:
“De haptonomische aanraking brengt je in contact met je (geschonden) lijf, met wat je emotioneert, met wie je bent en wat je verlangt. Aanwezige pijn, verdriet en frustraties zijn welkom en vinden verzachting in een aandachtsvolle sfeer. Vanuit meer ontspanning kan de aanraking dieper ontvangen worden en je in contact brengen met je innerlijke heelheid. Dat maakt je sterker op een zachte manier.”

William Yang, yogadocent, theoloog en psycho-energetisch therapeut, verzorgt de Taborlicht Yoga. Hij omschrijft dit als volgt:
“De psycho-energetische yoga van de Taborcirkel noemen we Taborlicht Yoga.
De oefeningen zijn eenvoudig, maar hebben een diepgaande werking. Belangrijk is dat je weer een positief contact krijgt met je lichaam en dat je er weer van kunt genieten. De oefeningen geven een diepe en weldadige ontspanning en creëren een innerlijke ruimte waarin stress en spanningen vrij mogen komen en los gelaten kunnen worden. Het verruimen en verdiepen van de adem maakt het contact mogelijk met een vaak onvermoede bron van energie in het midden van je bekken/lichaam. Vanuit deze bron kunnen zelfs kosmische energieën als levenskrachten helend en vitaliserend door je heen stromen.”