Wilt u de activiteiten van de William Yang Foundation
financieel steunen, dan zijn uw giften van harte welkom.

 

Bij deze QR-code kunt u zelf een bedrag invullen. 

Andere financiële bijdragen, groot of klein,
zijn van harte welkom op rekeningnummer:
NL37 TRIO 01977 135 99 t.n.v. William Yang Foundation o.v.v. Donatie

Bij voorbaat hartelijk dank!

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een kleine portemonnee deel
kunnen nemen aan de cursussen

Wilt u iemand in staat stellen aan een activiteit deel te nemen, vermeldt
dan de naam van de betreffende persoon en de betreffende cursus?

Bij voorbaat hartelijk dank namens ons allen!