Bij deze QR-code kunt u zelf een bedrag invullen.

Andere financiële bijdragen, groot of klein,
zijn van harte welkom op rekeningnummer:
NL37 TRIO 01977 135 99 t.n.v. William Yang Foundation o.v.v. Donatie