Wilt u de activiteiten van de William Yang Foundation
financieel steunen, dan zijn uw giften van harte welkom.

 

Het bankrekeningnummer is:
NL37 TRIO 0197 7135 99
T.n.v. William Yang Foundation in Nijmegen

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een kleine portemonnee deel
kunnen nemen aan de cursussen

Wilt u iemand in staat stellen aan een activiteit deel te nemen, vermeldt
dan de naam van de betreffende persoon en de betreffende cursus?

Bij voorbaat hartelijk dank namens ons allen!