De William Yang Foundation staat voor de continuering en
het waarborgen van het gedachtengoed dat
William Yang ontwikkelde.

De Foundation wil mensen financieel ondersteunen die een
cursus/workshop willen volgen bij William maar die hier
onvoldoende middelen voor hebben.

Daarnaast wil de Foundation financiële ondersteuning bieden
voor trainingen die William verzorgt aan yogadocenten en
andere belangstellende die het werk en het gedachtengoed
van William willen voortzetten

De William Yang Foundation hoopt financiële middelen
binnen te halen via donaties, giften, schenkingen,
sponsoractiviteiten (zoals Nijmeegse 4-daagse) ed.