Yoga docenten

In september organiseert William Yang een Stilte Weekend speciaal voor docenten.
Zie aanmelding en workshops

In deze workshop worden de basiselementen van de Yoga van Moed en Mededogen, gepresenteerd en ingeoefend.
Eerlijk contact met je binnenwereld en de wereld om je heen vraagt vaak een grote dosis moed en mededogen. Het leven in deze tijd vraagt moed om het donker, het onrecht en het lijden onder ogen te zien. Het vraagt tegelijkertijd groot mededogen om er op een tedere, creatieve en liefdevolle manier mee om te gaan.
De Yoga van Moed en Mededogen is ontwikkeld in het werken met mensen met een levensbedreigende ziekte. Voor hen was het uitvoeren van de meeste yogahoudingen niet meer mogelijk. De yoga moest daarom worden vereenvoudigd en verdiept. Het moest tot zijn essentie worden teruggebracht. Het werk van mijn meditatielerares Hetty Draayer bood daartoe een unieke mogelijkheid.Tijdens de eerste dag worden de oefeningen gepresenteerd aan de hand van de thema’s; grounding, centering en transcending. ‘Grounding’ versterkt het contact met de aarde en met de concrete aardse werkelijkheid. Ook dat van het zieke en soms geschonden lichaam. ‘Centering’ richt zich op het openen van het ‘kosmisch oog’, de bron van kracht, energie en licht in de ruimte vóór het heiligbeen. ‘Transcending’ verkennen we aan de hand van de ‘sushumna’, een baan van verfijnde energie binnen in de wervelkolom. Hieraan wordt de huid transparant en opent zich het contact met de ruimte om je heen.De tweede dag verkent de spirituele dimensie in het omgaan met een levensbedreigende ziekte. Spiritualiteit is daarbij geen verheven en aan de aardse werkelijkheid ontstegen toestand,  maar is een worsteling met de ‘Werkelijkheid-zoals-die-is’. Soms brengt dit patiënten die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte in een existentiële crisis, een ‘donkere nacht van de ziel’, waarin iemand geen enkel uitzicht meer ziet. Soms doet het een onvermoede dimensie van de Werkelijkheid oplichten die heel anders is dan gedacht of verwacht. De yoga van Moed en Mededogen wil in deze ‘worsteling met de Werkelijkheid-zoals-die-is’ een ondersteuning zijn.Deze dag is geschikt voor yogadocenten die bekend zijn met het werk van William Yang, maar zeker ook voor yogadocenten die nog niet eerder kennis gemaakt hebben met zijn werk.

William Yang is theoloog , psycho-energetisch therapeut en yoga-meditatieleraar. In 2019 verdedigde hij zijn proefschrift binnen de religiewetenschappen dat de titel had: ‘Begrensd en ont-grensd’ paradoxen in de veranderende beleving van het lichaam bij kanker en een geleefde spiritualiteit. De publieksversie hiervan verschijnt op 14 mei 2019 onder de titel: Ont-worden om te worden wie je bent.  Voor zijn werk met mensen met kanker ontving hij de ‘dr. Marco de Vriesprijs’ in de bio-psycho-sociale geneeskunde.

Op dit moment werkt hij aan de verspreiding van zijn manier van werken via de zogenaamde ‘Taborcirkels’ een kleinschalig samenwerkingsverband van een yogadocent, een massagetherapeut en een geestelijk verzorgende/psycholoog.

 

© William Yang - Website door WEN Kunst Webdesign & Stan Derksen