Drie Stiltedagen in de Abdijhoeve

Geschonden lichaam, verheerlijkt lichaam
10 t/m 13 september  2024

aanmelden kan via dit aanmeldformulier

Door William Yang

Tijdens deze retraite biedt William Yang een speciale vorm van yoga en meditatie aan die erop gericht is contact te maken met je innerlijke kracht en spiritualiteit in en vanuit het midden van je lichaam.

Lang leek het lichaam een obstakel te zijn voor spirituele ontwikkeling. Nu is de tijd aangebroken om juist via het lichaam tot spirituele groei en bewustzijn te komen. In de oosterse vormen van yoga en meditatie is deze weg al langer bekend. Minder bekend is dat ook in de westerse religieuze wereld een oude traditie bestaat waarin het lichaam een centrale plaats inneemt bij de religieus-spirituele ontwikkeling, t.w. het Hesychasme. Deze vorm van spiritualiteit werd al in de vierde eeuw beoefend door monniken in de woestijnen van het Midden-Oosten. In de beoefening van het Hesychasme werd, tijdens de meditaties, de aandacht naar het midden van het bekken gebracht, om in de geestes ruimte die dan ontstaat, het goddelijke (Tabor) licht te ontdekken. Dit sluit naadloos aan bij het openen van het kosmisch oog, een oefening die William Yang al jaren gebruikt in zijn yoga sessies en geïnspireerd is door het werk van Hetty Draaier.

Het uitstralende midden van het lichaam is op een prachtige manier zichtbaar in de icoon van de Transfiguratie van Jezus op de berg Tabor. Deze icoon wordt gezien als één van de meest fascinerende beelden van het christendom, maar moet niet alleen gezien worden als een vrome prent, het is ook een blauwdruk voor wie wij ten diepste zijn als mens.

Deze dagen zijn bedoeld voor de mensen die geraakt zijn door kanker en ervaring hebben met de door William geboden oefeningen, en voor de geestelijk verzorgenden die William heeft ontmoet bij de cursus “Lichaam als toegang tot spiritualiteit”.

Tijdens deze retraite zal nadrukkelijk ruimte worden gemaakt voor rust en eigen tijd. Deze rust is noodzakelijk voor mensen die moeten leven met de beperkingen van een kwetsbaar en gekwetst lichaam.  Voor geestelijk verzorgenden kunnen de rust en stilte een weldaad zijn in een druk en vaak overbezet leven. Naast de yoga meditatie sessies zal er, voor zij die dat willen, ook ruimte zijn om de diensten in de abdij bij te wonen. Bovendien is het heerlijk om in stilte te wandelen en te genieten van de prachtige omgeving. Tijd en aandacht voor jezelf, terug te gaan naar de oorsprong, naar je kern.

In de oefeningen en meditaties die William geeft gaat het om een dieper contact met de aarde onder ons te ervaren en zo toegang te krijgen tot een diepere dimensie in onze ziel. Pas dan kan het centrum in het midden van ons bekken opengaan, van waaruit soms heel onverwacht een innerlijk licht, het Taborlicht, kan vrij komen. Eén van de deelnemers uit een vorige retraite zei hiervan:

“De retraites van William hebben mij enorm geholpen in mijn zoektocht naar zingeving in een leven met kanker, mijn zoektocht naar weer aansluiting krijgen met mezelf, met mijn lichaam, met mijn innerlijke kracht, mijn bron.”

Wat is de toegevoegde waarde van het samenbrengen van mensen met kanker en geestelijk verzorgenden.

Voor de meeste mensen is de confrontatie met de dood een vrij abstract gegeven. Maar voor mensen die leven met de diagnose kanker en geestelijk verzorgenden is dat niet zo.
Geestelijk verzorgenden krijgen vaker dan anderen te maken met mensen die sterven en met grote levensvragen zoals: Wat is de zin van het leven? Hoe geef ik invulling aan mijn leven op een zinvolle manier.

Dit zijn vragen waar mensen met kanker ook mee om moeten gaan. Als je leven plotseling eindig blijkt, word je gedwongen om stil te staan bij wat je belangrijk vindt en hoe je invulling geeft aan dat laatste stukje leven. Hoe ga je om met verlies, met afscheid, met rouw? Ook de beleving van je spiritualiteit wordt anders  en sta je meer stil bij wat daar de betekenis en inhoud nu van is.

De dagen verlopen grotendeels in stilte. Toch zal er een moment zijn om ervaringen uit te wisselen. Daarin kunnen mensen met kanker en geestelijk verzorgenden van elkaar leren en elkaar inspireren.

Praktische informatie:
Aanvang: Dinsdag 10 september 16.00 uur
Afsluiting: Vrijdag 13 september
Er is ruimte voor 10 deelnemers.
De kosten zijn: € 450,-

Aanmelding via dit aanmeldformulier 

© William Yang - Website door WEN Kunst Webdesign & Stan Derksen