Oefening 2 – Heilzame meditatieve oefeningen voor patiënten in een palliatieve fase en hun partners

10,00

2.1. Uitademen (liggen)

Categorie:

Uitademen – spanning loslaten naar de Aarde en naar een Zon onder je voeten
Deze meditatieoefening is een vervolg op de eerste. Ging het in de eerste oefening om dieper te kunnen ontspannen, nu gaat het om het verdiepen van de adem en het loslaten van spanning en negatieve of zelfs ‘zieke’ energie in de uitademing. Het bewuste contact met de Aarde is ook hierbij heel belangrijk. In dit contact kan de adem op een heel natuurlijke manier dieper worden.

In het uitademen gaan we beseffen dat de adem niet alleen door de mond of neusgaten naar buiten ‘geblazen’ wordt, maar ook als een energiestroom door ons hele lichaam heen trekt. Zelfs door ons bekken, onze benen, voeten en tenen naar buiten toe. Op een heel ongedwongen manier wordt de adem dan vanzelf dieper, rustiger en regelmatiger. Deze manier van uitademen is heel effectief om spanningen uit ons lichaam af te voeren. Natuurlijk zijn die door het doen van één zo’n oefening niet allemaal zo maar verdwenen. De kunst is om tevreden te zijn met wat aan gespannenheid nu uit je weg wil trekken en de ‘restspanning’ die achterblijft ongemoeid te laten. Laten en loslaten is daarbij het devies! Op een dieper niveau gaat het er in deze oefening om jezelf te accepteren zoals je bent in dit moment en alle ‘wishful thinking’ over hoe je zou willen of moeten zijn los te laten.

Het was de intentie van de vorige oefening om uit de ‘sociale’ voorkant van ons lichaam weg te glijden en meer in de achterkant ervan te zijn, in het bewuste contact met de Aarde die ons draagt. Deze oefening is een aanvulling hierop, waarbij we nu uit de bovenkant van ons lichaam naar de onderkant ervan gaan, d.w.z. uit de ruimte boven het middenrif naar de ruimte daaronder. Uitademend proberen we van boven naar beneden te glijden, uit ons hoofd, hart en zonnevlechtgebied naar de ruimte van onze onderbuik, bekken, benen, voeten en zelfs tot in de ruimte ónder onze voeten. Dit helpt om los te komen van de wirwar van alle gedachten in ons hoofd (het cognitieve niveau), het woelen van al het voelen in onze keel, hart- en maagstreek (het emotionele niveau) en zo meer toegang te krijgen tot de diepte van ons Zijn (het existentiële niveau) en ons te laven aan de rust, kracht en stilte die daarin aanwezig zijn.

In de ruimte onder onze voeten visualiseren we een aangenaam warm stralende (ondergaande) zon. Dit beeld helpt om de aandacht weg te houden uit het denken en de emoties en gericht te blijven op de ruimte onder in ons. Het helpt ons ook een contact te krijgen met een belangrijk centrum van energie in ons energielichaam, 40 centimeter onder onze voeten. Door sommigen, met name door mijn eigen meditatielerares Hetty Draaijer, wordt dit het negende chakra genoemd.

Het loslaten van spanningen in het uitademen kan spontaan met wat geluid gepaard gaan. Geneer je daar niet voor. Het kan juist helpen om spanningen effectiever los te laten. Je kunt er zelfs een schepje boven op doen en het geluid nog wat luider laten klinken. Vaak klinkt in het geluid dat je maakt een bepaalde emotie door. Schrik daar niet van, maar laat de energie daarvan vrij naar beneden toe. Ga er niet over nadenken, probeer het ook niet te analyseren of te verklaren. Gewoon ruim baan geven naar die zon onder je voeten. Zoals in de vorige oefening de Aarde onder je de energie die uit je wegstroomt in zich opnam, zo absorbeert en transformeert de Zon onder je voeten deze energie en straalt daar zelfs sterker en warmer van uit.

Jij en je partner
Als je de oefening samen doet en het geluid hoort dat de ander maakt bij het uitademen is het misschien een hele kunst om je daardoor niet te laten afleiden. Je hoeft de ander niet te vragen wat er is of jezelf af te vragen wat er bij de ander aan de hand is. Je hoeft niets te ‘doen’. Je nabijheid is genoeg. Je aanwezigheid. Dit is een belangrijke oefening om in een latere fase van het ziekteproces bij de ander aanwezig te zijn zonder dat je iets kunt doen, zoals bijvoorbeeld de pijn van de ander wegnemen of verlichten. Het is leren omgaan met machteloosheid. Het gaat er nu om ‘bij jezelf’ te blijven, terwijl je toch ook in intiem contact bent met de ander.